<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1900496326931529&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

60 acrònims de marketing que tot professional ha de conèixer

60_acronimos_marketing_profesional_conocer_CATEts en una reunió de feina. El teu client parla del ROI que ha d’aconseguir, de que cal aconseguir un bon CRO a través d’una CX d’èxit i que per això compartirà amb tu el seu CRM.

Abans de treure dissimuladament el mòbil per cercar de què nassos t’està parlant, et recomanem tenir sempre a mà aquest post, perquè existeixen múltiples significants per a alguns acrònims segons la indústria de què estiguem parlant, i no sempre la Viquipèdia els fa justícia.

És per això que et volem oferir la llista dels 60 acrònims de marketing més comuns que pots estudiar-te, consultar o imprimir per tenir-los a mà. Prepara’t: a partir d’ara podràs participar de forma més activa en les converses del teu voltant.

60 acrònims de màrqueting comuns

AIDA: Atenció, Interès, Desig, Acció

AIDA és l’acrònim “antic” par als quatres passos de l’embut o cicle de compra (Awareness, Interest, Desire, Action), on els clients viatges des de la consideració fins a la compra final o tancament.

ASP (Application Service Provider): proveïdor de l’aplicació de servei

Allotjament d'Internet que ofereix serveis per mitjans informàtics a clients a través d'una xarxa. (Veure SAAS).

ATL (Above the Line)

Publicitat a mitjans de comunicació convencionals o de masses (televisió, ràdio, cinema).

API (Application Programming Interface): interfície de programació d'aplicacions

Un de terme programació informàtica que significa una sèrie de regles. Les API permeten que una aplicació extregui informació d'un servei i utilitzen aquesta informació en la seva pròpia aplicació, o, de vegades, per a l'anàlisi de dades. Tenen converses —una API literalment "crida" una aplicació i obté informació per dur-te perquè puguis utilitzar en el seu programari. Les API han de facilitar les dades necessàries per donar solucions als problemes del client.

És important que els venedors entenguin el API per tenir-los en compte en les seves estratègies de màrqueting.

B2B: Business-to-Business

Les empreses que venen a d’altres empreses. Exemples: Salesforce.com, Google.

B2C: Business-to-Consumer

Les empreses que venen directament als consumidors. Exemples: Amazon, Apple, Nike.

BANT: Budget, Authority, Need, Timeline (pressupost, autoritat, necessitat, temps)

Els quatre criteris que els venedors utilitzen criteris per qualificar els prospectes. Una eina coneguda pels representants de vendes i els líders de vendes per ajudar-los a determinar si els seus prospectes tenen el pressupost, l'autoritat, la necessitat, i el temps adequat per comprar el que venen.

B = Pressupost: determina si el teu prospecte té pressupost pel que estàs venent.

A = Autoritat: determina si el teu prospecte té l'autoritat per prendre una decisió de compra.

N = Necessitat: determina si hi ha una necessitat empresarial del que estàs venent.

T = Cronologia: determina el calendari d'execució.

La fórmula BANT va ser desenvolupada originalment per IBM fa diverses dècades.

BPM: Business Process Management

Metodologia de gestió que té l’objectiu d’optimitzar els processos de negoci d’una organització.

BR (Bounce Rate): percentatge de rebot

Percentatge d'abandonaments del lloc web: el percentatge de persones que arriben a una pàgina del teu lloc web i després la deixen sense fer-hi clic a qualsevol altra cosa o navegar a qualsevol altra pàgina del teu lloc. Un alt percentatge d'abandonaments generalment condueix a taxes de conversió pobres perquè ningú es queda al web el temps suficient per llegir-ne el contingut o “convertir-se” en una landing page (o a través de qualsevol altra acció per a la conversió).

E-mail Bounce Rate

Taxa de rebot del correu electrònic: el percentatge de correus electrònics que no es poden lliurar a la safata d'entrada del destinatari. Un alt percentatge d'abandonaments en general vol dir que les teves llistes estan desactualitzades o comprades, o que inclouen moltes adreces de correu electrònic que no són vàlides. En el correu electrònic, no tots els rebots són dolents, fet pel qual és important distingir entre rebots durs i suaus abans de treure una adreça de correu electrònic de la seva llista. Aprèn més sobre els rebots durs i suaus aquí.

CAC: cost d’adquisició de clients

Es tracta de les vendes totals i els costos de comercialització. Per calcular-ho, fes el següent per a un determinat període de temps (mes, trimestre o any):

Suma de la despesa per publicitat + salaris + comissions + bons + despeses generals.

Divideix pel nombre de nous clients en aquest període de temps.

Per exemple, si has gastat 500.000 € en vendes i màrqueting en un mes determinat, i has afegit 50 clients en aquest mateix mes, llavors el teu CAC serà de 10.000 € aquest mes.

CLV: Customer Lifetime Value (veieu LTV)

CLTV: Customer Lifetime Value (veieu LTV)

CMO: Chief Marketing Officer (Director de Màrqueting)

El treball més cobejat en l'organigrama de màrqueting. El conjunt d'habilitats d'un CMO es basen en els fonaments del màrqueting, però darrerament també s'expandeix en el desenvolupament personal, l'anàlisi quantitativa i el pensament estratègic.

CMS: Content Management System

Una aplicació web dissenyada per fer més fàcil per als usuaris no tècnics crear, editar i administrar un lloc web. Ajuda els usuaris amb l'edició de continguts i en més treballs d’escriptori com ara fer cerques i contingut indexable, generació automàtica d'elements de navegació, fer el seguiment d'usuaris i dels permisos, i més.

CoCA (Cost of Customer Adquisition): cost d'adquisició de clients (veieu CCA)

COS: Content Optimization System (sistema d’optimització del contingut)

Pren un CMS (Content Management System), i l’optimitza per oferir als clients l'experiència web més personalitzada possible. HubSpot en té un de molt útil, i a Inbound Emotion és el CMS que fem servir.

CPA: cost per acció

Un model de la publicitat a Internet, on l'anunciant paga per cada acció específica que l’usuari fa, com ara una impressió, un clic, omplir un formulari o una venda. Tu pots descidir si una acció determinada és un lead o una venda. Els venedors l’utilitzen per calcular la despesa de l'acció cap a la qual estan “empenyent” la gent.

CPC: cost per clic (veieu PPC)

CPL: cost per lead

La quantitat que costa a la teva organització de màrqueting adquirir un lead. Actuen sobre el CAC/CoCA, i és una mètrica de la qual els venedors han d’estar ben pendents.

CR (Conversion Rate): taxa de conversió

El percentatge de persones completen una acció desitjada en una sola pàgina web, com ara omplir un formulari. Les pàgines amb altes taxes de conversió estan funcionant bé, mentre que les pàgines amb taxes baixes de conversió tenen un rendiment baix.

CRM: Customer Relationship Management

Un conjunt de programes de programari que permeten a les empreses a mantenir un registre de tot el que fan amb els seus clients actuals i potencials.

Al nivell més simple, el programari de CRM et permet realitzar un seguiment de tota la informació de contacte per a aquests clients. Però els sistemes de CRM poden fer un munt d'altres coses també, com ara enviar un correu electrònic de seguiment, trucades telefòniques, faxos i ofertes; l'enviament de correus electrònics personalitzats; programació de cites; registre de tots els casos d'atenció al client i suport tècnic. Alguns sistemes també incorporen informació de xarxes socials com Facebook, Twitter, LinkedIn i altres.

L'objectiu és crear un sistema en què les vendes tinguin un munt d'informació al seu abast i pot consultar-ho ràpidament tot sobre un prospecte o client existent.

CRO (Conversion Rate Optimization): taxa d’optimització de la conversió

El procés de millora de la seva conversió del teu web utilitzant tècniques de disseny, principis d'optimització i proves. Es tracta de crear una experiència per als visitants del teu lloc web que els converteixi en clients. El CRO s'aplica més sovint a la pàgina web o a l'optimització de la landing page, però també es pot aplicar a les xarxes socials, les CTA, i altres parts de la comercialització.

CSS (Cascading Style Sheets)

Un llenguatge que gestiona el disseny i presentació de les pàgines web: color, aparença, etc., Funciona juntament amb HTML (veieu HTML), que controla el contingut de les pàgines web. L’HTML és l'esquelet de les pàgines web, mentre que CSS n’és la roba."

Amb el CSS es poden crear regles per per dissenyar com vols que es mostri la informació. I, a més, es poden les ordres per l'estil de les coses —fonts, colors, etc.— per separat de les ordres per al contingut. Se'ls coneix com a cascading (‘en cascada’) perquè et permet tenir múltiples fulls d'estil, amb un full d'estil que hereten propietats (o "en cascada") dels altres.

CTA (call-to-action): crida a l'acció

Un enllaç de text, botó, imatge, o algun altre tipus d'enllaç web que convida el visitant del lloc web a realitzar-hi una acció, com ara visitar una landing page per descarregar un element de contingut.

L'acció que vols que la gent faci podria ser qualsevol cosa: descarregar un llibre electrònic, inscriure’s en un seminari, aconseguir un cupó, assistir a un esdeveniment, etc. Una CTA es pot col·locar en qualsevol lloc de la comercialització: al web, en un llibre electrònic, en un correu electrònic, o fins i tot al final d'una entrada de blog. Més informació les CTA al nostre Diccionari de l’Inbound Marketing.

CTR (Click-through Rate): percentatge de clics

El percentatge del seu públic que fa clic a través (click-through) d'una part del web cap al següent pas de la teva campanya de màrqueting. Com una equació matemàtica, és el nombre total de clics que la teva pàgina o CTA rep la dividits pel nombre d'oportunitats que la gent tenia de fer-hi clic (per exemple: nombre de pàgines vistes, correus electrònics enviats, etc.).    

CX (Customer Experience): experiència del client (veieu UX)

DM (Direct Mail o Direct Message a Twitter): correu directe o missatge directe

Correu Directe: El lliurament de material publicitari als destinataris de correu postal; també anomenat "correu brossa" pels seus destinataris. El correu directe és una inversió dubtosa per a la majoria de les empreses.

Missatge directe: Un missatge a Twitter on pots posar-te en contacte amb un seguidor de Twitter directament i en privat. Els DM només es poden enviar entre usuaris que se segueixen mútuament.

DNS: Domain Name Server

Un servidor que tradueix una adreça web en una o més adreces IP. (veieu IP)

FB: Facebook

No cal que t’ho expliquem, segur que ja n’ets un addicte.

FF: Follow Friday

Un hashtag ben popular a Twitter (#FF o #followfriday) en què, cada divendres, un usuari pot enviar un tuit als seus seguidors recomanant seguir algun perfil de Twitter que creus interessant per als teus seguidors. S'acompanyen aquests tuits amb l’etiqueta #FF o #followfriday (per cert... és una tendència en desús!).

GA: Google Analytics

Un servei de Google que genera estadístiques detallades sobre les fonts de tràfic d'un lloc web, i les mesures de conversions i vendes. Els venedors l’utilitzen per arribar a conèixer al seu públic, traçar els camins dels seus clients, i fer una avaluació visual de com interactuen els visitants amb les seves pàgines.

HTML: Hyper-Text Markup Language

El llenguatge utilitzat per dirigir l'arquitectura de la teva pàgina web, landing pages i correus electrònics. L’HTML estableix l'estructura del lloc web, des del títol i el primer encapçalament, fins a una llista de vinyetes passant pel peu de pàgina. "HTML és l'esquelet de les pàgines web, mentre que CSS n’és la roba."

Adreça IP: Internet Protocol Address

Una etiqueta numèrica assignada a cada dispositiu que participa en una xarxa informàtica que utilitza el Protocol d'Internet per a la comunicació.

ISP: Internet Service Provider

Una organització (propietat de la comunitat comercial, sense ànim de lucre, o d'una altra forma de propietat privada) que ofereix serveis d'Internet.

KPI: Key Performance Indicator

Un tipus d’eina de mesurament de l'acompliment d’objectius utilitzat per avaluar un empleat o l'èxit d'una activitat. Els venedors miren KPI per seguir el progrés cap als objectius de màrqueting i els venedors d’èxit constantment avaluen el seu acompliment respecte les mètriques estàndard de la indústria. Exemples d'indicadors clau de rendiment inclouen CAC (cost d’adquisició de clients), fonts de tràfic bloc i vistes de la pàgina d'inici. Si vols conèixer els principals KPI, fes clic aquí.

LTV: Lifetime Value

Una predicció del benefici net atribuït a la totalitat de la futura relació amb un client. Per calcular l’LTV, feu el següent per a un període de temps determinat:

  • Pren els ingressos que el client t’ha pagat en aquest període de temps.

  • Resta d’aquesta quantitat el marge brut.

  • Divideix pel churn rate (aka taxa de cancel·lació) per a aquest client.

Per exemple, si un client et paga 100.000 € per any, el teu marge brut sobre els ingressos és del 70%, i el client es preveu que cancel·larà un 16% l'any, llavors l’LTV del client és de 437.500 €.

LTV:CAC: ràtio del valor de per vida del cost d’adquisició de clients

La ràtio de LTV per CAC. (veieu LTV i CAC)

Una vegada que tinguis l’LTV i el CAC, calcula la relació dels dos. Si et costa 100.000 € per adquirir un client amb un LTV de 437.500 €, llavors la seva LTV: CAC és de 4,4 a 1.

MoM (Month-over-Month): mes a mes

Els canvis en els nivells expressats respecte al mes anterior. Aquests canvis són més volàtils que els intertrimestral o interanual i tendeixen a reflectir esdeveniments puntuals com les vacances, els problemes del web, els desastres naturals i les crisis borsàries. Compara la mitjana del que estàs mesurant al mes X amb el mes Y per calcular la variació intermensual.

Per calcular el percentatge de creixement: xifra del mes X menys xifra del mes Y, tot dividit per la xifra del mes X, multiplicat per 100.

MTD (Month-to-Date): mes a data

Un període de temps a partir de l'inici del mes en curs i que acaba en la data actual.

MRR (Monthly Recurring Revenue): ingressos recurrents mensuals

L'import dels ingressos d'un negoci basat en la subscripció que rep per mes. Inclou el MRR guanyat per nous comptes (net nou), l’MRR adquirit en vendes addicionals (net positiu),  l’MRR perdut per downsells (negatius nets), i l’MRR perdut per cancel·lacions (pèrdua neta).

NPS: Net Promotor Score

Una mètrica de satisfacció dels clients que mesura, en una escala del 0 al 10, el grau en què la gent li recomanaria la seva empresa a altres persones. L’NPS deriva d'una enquesta senzilla dissenyada per ajudar a determinar com de lleials són els clients del teu negoci.

Per calcular l’NPS, cal restar el percentatge de clients que no et recomanarien (els detractors, o 0-6) del percentatge dels clients que ho faria (promotors, o 9-10).

Determinar regularment l’NPS de la teva empresa et permetrà identificar formes de millorar els teus productes i serveis perquè pugui augmentar la lleialtat dels teus clients.

PPC (Pay-per-Click): pagament per clic

La quantitat de diners gastats per aconseguir el clic a una publicitat digital. També és un model de publicitat a Internet, on els anunciants paguen a un publicador (en general, un motor de cerca, xarxes socials, o al propietari d’un web) una certa quantitat de diners cada vegada que fan clic sobre el seu anunci. Per als motors de cerca, els anuncis de PPC mostren un anunci quan algú busca una paraula clau que coincideix amb la llista de paraules clau de l'anunciant, que prèviament s’han ingressat al motor de cerca.

Els anuncis de PPC s'utilitzen per dirigir tràfic a la pàgina web de l'anunciant, i el PPC s'utilitza per avaluar la relació cost-eficàcia i la rendibilitat de les campanyes de publicitat de pagament.

PV (Page View): pàgina vista

És la petició per carregar una pàgina web a Internet. Els venedors les utilitzen per analitzar el seu lloc web i comprovar els canvis en els resultats de pàgines web en més o menys quantitat de pàgines vistes.

QoQ: Quarter over quarter

Mètrica que reflecteix els canvis en els nivells expressats respecte al trimestre anterior. Els números del QoQ tendeixen a ser més volàtils que els de l’any rere any (Year-over-Year), però menys volàtil que els de mes a mes (Month-over-Month).

Per calcular el percentatge de creixement: quantitat del trimestre X menys quantitat del trimestre Y, tot dividit per la quantitat del  trimestre X, multiplicat per 100.

Codi QR: Quick Response Barcode

Codis de barres escanejables utilitzats pels venedors per fer de pont entre el màrqueting offline i l’online. Quan la gent els troba, poden treure el seu smartphone i escanejar el codi QR utilitzant un codi de barres QR (instal·lable en els telèfons). La informació codificada pels codis QR pot incloure text, una adreça URL, o altres dades.

(imatge: exemple codi QR)

PIME: petites i mitjanes empreses

En general, es defineixen com a empreses que tenen entre 10 i 100 empleats.

QTD: Quarter-to-Date

Un període de temps que comença al principi del trimestre actual i acaba en la data actual.

ROI: retorn de la inversió

Una mesura de rendiment utilitzat per avaluar l'eficiència i la rendibilitat d'una inversió, o per comparar l'eficàcia i la rendibilitat de les inversions múltiples. La fórmula per retorn de la inversió és: (Guanys de la inversió menys el cost de la inversió), tot dividit per (Cost de la Inversió). El resultat s'expressa com un percentatge o proporció. Si el ROI és negatiu, llavors aquesta iniciativa ha perdut diners de la companyia. El càlcul pot variar depenent què imputes a beneficis i  a despeses.

Avui dia, els marketers volen mesurar el retorn de la inversió en totes les tàctiques i canals que utilitzen. Moltes facetes del màrqueting tenen càlculs de ROI bastant senzills (com ara el del PPC), però d’altres són més difícils (com el màrqueting de continguts).

RSS: Rich Site Summary

Un RSS és un agregador web que publica informació actualitzada amb freqüència com posts de blog i notícies. Deixen que les dades editors siguin sindicades de forma automàtica, per la qual cosa són de vegades coneguts com a Really Simple Syndication. Quan et subscrius a les fonts RSS d'un lloc web, ja no has d’entrar-hi per veure els nous continguts: enlloc d’això, el teu navegador controlarà automàticament el lloc i et mostrarà les actualitzacions oportunes.

RT: Retweet

Una “republicació” d'un tweet, tuit o piulada publicat per un altre usuari a Twitter. L’aparença del retweet s’assembla molt als tweets normals, excepte per la icona de retweet. Es poden fer de dues maneres:

1)      Pots retuitejar un tuit sencer fent clic al botó de retweet, tal com s'indica a continuació:

(imatge: exemple RT)

2) Pot publicar un nou tuit que inclou el teu propi comentari, a més de la informació que vols retuitejar. La fórmula és la següent: El teu propi comentari + RT + cita a l’usuari de twitter + dos punts + el text exacte del tuit original. Preferim aquest mètode de retweet, ja que permet afegir els teus propis pensaments o comentaris.

(imatge: exemple RT amb comentari)

Quan vegis "Sisplau RT" al tuit d'algú, vol dir que t’estan demanant el retuit aquest tuit per tal de difondre alguna informació.

SaaS: Software-as-a-Service

Qualsevol programari que està allotjat en una altra empresa, que emmagatzema la seva informació en el núvol. Exemples: Hubspot, Salesforce, clients de missatgeria instantània i aplicacions de gestió de projectes.

SEO (Search Engine Optimization): optimització per als motors de cerca

Les tècniques que ajuden al teu lloc web a tenir un rang alt en els resultats de cerca orgànica, de manera que sigui més visible per a les persones que estan a la recerca de la teva marca, producte o servei a través de motors de cerca com ara Google, Bing o Yahoo.

Hi ha un munt de components per millorar el SEO dels lloc web. Els motors de cerca busquen elements que inclouen etiquetes de títol, paraules clau, etiquetes d'imatge, estructura d'enllaços interns i els enllaços entrants, per anomenar només un grapat. Els motors de cerca també tenen molt en compte l'estructura del lloc i el disseny, el comportament del visitant i d’altres factors externs i aliens al lloc web per determinar com es mostrarà el web en les pàgines de resultats del motor de cerca. Més informació sobre SEO en aquest eBook.

SLA (Service Level Agreement): Acord de Nivell de Servei

Per als venedors, un SLA és un acord entre els equips de vendes i màrqueting d'una empresa que defineix les expectatives de vendes per al màrqueting i viceversa. L’SLA de Màrqueting defineix les expectatives que vendes té per a Màrqueting pel que fa a portar la quantitat i qualitat de leads, mentre que el SLA de Vendes defineix les expectatives que Màrqueting té per a Vendes pel que fa a la profunditat i freqüència en què l’equip de vendes van darrera dels leads qualificats.

Hi ha SLA per alinear vendes i màrqueting. Si els dos departaments es gestionen per separat, el sistema falla. Per tal que les empreses tinguin la clau per aconseguir créixer i convertir-se en líders en les seves indústries, és fonamental que aquests dos grups estiguin degudament integrats.

UI: Interfície d'usuari

Un tipus d'interfície que permet als usuaris controlar una aplicació de programari o dispositiu de maquinari o hardware. Una bona interfície d'usuari proporciona una experiència fàcil d'usar que permet a l'usuari interactuar amb el programari o hardware d'una forma intuïtiva. Inclou una barra de menú, barra d'eines, finestres, botons, i així successivament.

URL: Uniform Resource Locator

També conegut com a adreça web, una URL és una cadena de caràcters específica que es refereix a un recurs. Es mostra a la part superior d'un navegador web dins de la barra "Direcció".

UV (Unique Visitant): visitant únic

Una persona que visita un lloc web més d'una vegada dins d'un període de temps. Els venedors utilitzen aquest terme en contrast amb les visites generals del lloc per realitzar un seguiment de la quantitat de trànsit al seu lloc web. Si només una persona visita una pàgina web 30 vegades, la pàgina web tindrà 1 visitant únic (UV) i 30 visites totals.

UX (User Experience): experiència de l’usuari

L'experiència en general que un client té amb una empresa en particular, des del seu descobriment i el coneixement de la marca, passant per la seva interacció, compra, ús, i fins i  tot per la promoció d'aquesta marca. Per oferir una experiència al client excel·lent, has de pensar com un client, o millor, pensar en ser el client.

YoY (Year-over-year): any rere any

Els canvis en els nivells expressats respecte a l'any anterior. El YoY incorpora més dades que el MoM o el QoQ, fet que li dóna una millor visió a llarg termini.

Per calcular el percentatge de creixement: xifra de l’any X menys xifra de l’any Y, tot dividit per la xifra de l’any X, multiplicat per 100.

YTD: Year-to-Date

Un període de temps que comença en l'inici de l'any en curs i acaba en la data actual.

 

Vols conèixer més termes? Descarrega’t el nostre Diccionari de l’inbound marketing.

Diccionari de l'inbound marketing     

FÓRMULA ESCRITA PER:
Estela Morón

Redactora i col•laboradora de desenvolupament d’estratègies a Inbound Emotion. Li agrada tractar bé les 5 llengües que parla, estar a l’última sobre les novetats del sector i pujar muntanyes.

Sígueme en:
¿QUÈ T'HA SEMBLAT LA FORMULA?
• Últimes Entrades •
¿VOLS ESTAR A L'ÚLTIMA A INBOUND MÀRQUETING?

Rep les nostres blog i rebràs novetats, notícies i material descarregable de forma totalment gratuïta. Sense spam, només informació del teu interès.